NOTA č. 1
prosinec 1991

NOTA č. 2
únor 1992

NOTA č. 3
březen 1992

NOTA č. 4
duben 1992

NOTA č. 5
květen 1992

NOTA č. 6
červen 1992

NOTA č. 7
červenec 1992

NOTA č. 8
srpen 1992

NOTA č. 9
září 1992

NOTA č. 10
říjen 1992

NOTA č. 11
listopad 1992

zpět na úvodní stránku

 ČÍSLO  9   ROČNÍK  1992

 

Časopis členů a přátel Sonaglia

 

Šéfredaktor: Petr Bernat (pb)

Redakční rada: Eliška Juláková (ej), Jana Koutecká (jk), Eva Kvěchová (ek)

Do mlýna přispěli: Petr Wohlmuth (pw)

Technická spolupráce: Honza Dolejší (hd)

Tisk: Simona Horáková (sh)

Redakce: vynecháno

 

Ahoj! Hned na začátek malou opravu: zkoušky hlavního sboru jsou v úterý od 18.45 do 20.45 v Karlínském Spektru. Čtvrteční zkoušky jsou ve stejnou dobu v Sázavské.

 

Aktuální informace

1. Do první zkoušky v říjnu nutno vyzvednout objednaná trička od Štěpánky Dolejší, jinak budou prodána dalším zájemcům. Případně, kdo má zájem o tričko s potiskem Sonaglio, ať urychleně nahlásí.

2. Do soustředění, prosím, zaplaťte složenkou 250,- Kčs na 1/2 roku. Částka  obsahuje: 50,- Kčs za každého jako příspěvek DDM Prahy 6 (Nutno i nadále platit - Karel je stále zaměstnancem a bere tamtéž plat za vedení sboru, nemůžeme si dovolit dávat Karlovi to, co dostává od DDM Prahy 6) + 80,- Kčs na první soustředění (jídlo + ubytování) + stávajících 20,- Kčs za každý  měsíc, tj. 20 x 6 = 120,-. Částku plaťte dle pokynů (ej) složenkou, kterou získáte též od ní.

3. Dne 7.10. se koná schůzka rodičů ohledně zájezdu do Bochumu. Ze Sonaglia  pojede zřejmě 6 dívek. Dotyčným bude včas oznámeno.

4. Ve dnech 26. - 29.12. se uskuteční vánoční zájezd do Rakouska - blokujte si termín a nahlaste včas, pokud se nemůžete zúčastnit. Upřesnění viz další čísla Noty.

5. Sháníme právníka z řad našich přátel či členů.

6. Dále sháníme vedoucí pro Rolničku! Jsou možní i nezpěváci. Pro chlapecký sbor nejlépe kluci! Naplň práce: organizování a uskutečňování akcí jako: výlety, fotbal, pouštění draků, pečení vánočního cukroví a mnohé další, příprava nehudebních akcí spojených s výročím 15. let sborů a příprava na letní soustředění.... Nároky: čas, chuť a rozum. Hlaste přímo Hance Virglerové.

7. Sháníme člověka, který je ochoten 3x týdně navštěvovat redakci inzertních novin ANNONCE a podávat tam naše inzeráty - vysvětlí (pb). Kdo  máte doma nepotřebné kupóny z inzertních novin - sbíráme.

8. Sháníme lidi ze Sonaglia ochotné a s časem v pracovních dnech zařizovat  jednorázové úkoly na úřadech (ministerstva, obvodní úřady, magistrát)  - sdělte (pb)! Moc potřebujeme.

 

Přehled akcí 

Soustředění

9. - 11.10. SNG ve Všenorech 

20. - 22.11. SNG ve Všenorech

23. - 25. 10. Rolnička + některé dívky za SNG (Bochum) v Dobříši

 

Čtvrteční zkoušky

Tenor                                     15.10.             19.11. 

Alt                   24.9.               22.10.             26.11. 

Soprán           1.10.               5.11.

Bas                 8.10.               12.11.

 

Ostatní akce

7.12. nebo 8.12. zkouška s Maršálkem České Mše vánoční - Jan Jakub Ryba 

23. 12. dopoledne zpívání Rybovky pod mostem

 odpoledne klavírní a orchestrální zkouška (Kopřiva) společná se sborem z Hellichovky, potom zkouška na Rybovku

15. 12. koncert na schodech Národního muzea

17.12. koncert v Majakovského sále ÚKDŽ - manévry Rolničky - účast SNG  povinná! Budeme mít na starosti příchody, dozor a odchody Rolničky (nezůstává v sále!). Potom přesun - koncert (Kopřiva).

21.12. koncert (Kopřiva) v kostele Pražské Jezulátko na Ma1é Straně 

24.12. půlnoční Rybovka v chrámu sv. Ludmily na Náměstí Míru

25.12. dopoledne zpívání pro dlouhodobě nemocné v Krčské nemocnici 

26. - 29. 12.  zájezd do Rakouska (Kopřiva )

 

MUSICA NOSTER AMOR

Na uvození svého příspěvku jsem si vypůjčil titul jedné písně od Jacoba  Handla - Galluse, protože si myslím, že vystihuje to, co bych Vám chtěl přiblížit. V neděli 23. srpna v Anežském klášteře vystupovali na svém jediném koncertě v Praze Londýnští madrigalisté. Je škoda, že většina Sonaglia byla už rozprchlá po pátečním koncertě a zbytek dobrovolně ničil svoje nervy na táboře s Rolničkou. Vzhledem k tomu, že koncert měl minimální publicitu a podle mne i dost mizernou organizaci ze strany jedné tuzemské agentury, sešlo se ve velké síni o nejméně 300 místech asi 30 diváků, včetně 10 náhodných kolemjdoucích a zahraničních turistů, bloumajících Prahou. Málo chybělo k tomu, aby došlo ke klasické přesilovce, kterou tak dobře známe třeba z Hlaholu. Je škoda, že na moji vlezlou agitaci nedalo více lidí, připravili se tím o skutečně nevšední zážitek.

Londýnští madrigalisté zahájili svůj program, rozdělený do dvou bloků  pásmem duchovní hudby alžbětinské doby. Bohužel vám nemohu přesně říci, co  přesně zpívali, nevyšel na mne program. Vím jen, že prostředí staré síně spolu s překrásnými temně červenými dobovými církevními oděvy podpořilo skvělý výkon zpěváků, kteří zpívali jako pro plný sál. Vystupovali v poněkud netradičním složení (co se týče mých zkušeností) - dva soprány, dva altisté, dva tenory a jeden bas. Jak jsem říkal, nevím od koho byly duchovní písně, které zazněly na úvod, a ani jsem neměl možnost dozvědět se to z průvodního slova, které zaznělo až v druhém bloku - světská hudba renesance. Porovnat nesrovnatelné jsme mohli, když madrigalisté zahájili tuto druhou část písní "Now is the month of maying", kterou pamětníci znají  z vlastního provedení z koncertu 1.5. 1991 v Lobkovickém paláci. Následovala řada madrigalů od Th. Morleyho, Claudia Monteverdiho, H. Purcella a dalších autorů. Vše provázeno překvapivě dobrou češtinou jedné sopranistky. Hlavní část však spočívala v sólových vystoupeních za virtuózního doprovodu cemballa - bas zazpíval skladbu "Anacreont's defeat" tak, že přítomná hrstka diváků začala bouřit. Neméně dlouhými ovacemi bylo odměněno společné vystoupení obou altistů ve skladbě "Sound the trumpet", nebo sopranistky ve "Oh, my lad!" nebo "Pláč nymfy". Vystupování zpěváků bylo skvělé a žertíky jednoho tenora, soustředícího se na pikantní místa textu - amorek v "native beauty", nebo "sweet delight" v Now is the month... společně s dobrými nápady (ve vystoupení "Oh my lad!" se sopranistka snaží probudit svého chladného milence, aby ho v jeho samotě zahřála - přitom altistka leží na zemi, dělá, že spí, a dodává zpěvu atmosféru) ukázaly, že v repertoáru  Londýnských madrigalistů nechybí ani vtip a humor.

Pro ty, kteří v Anežském klášteře chyběli, nebo se tam nemohli dostat, mám jen jedno doporučení - příště si bedlivě hlídejte seznamy koncertů  (tohle vystoupení v kulturních programech náhodou nebylo) a jakmile se dozvíte, že někde vystupují Londýnští madrigalisté, rozjeďte se tam, i kdyby to bylo na druhém konci našeho zpotvořeného státu.

Koncert včetně tří vytleskaných přídavků trval bezmála dvě hodiny a já jsem odcházel z Anežského kláštera s radostí v duši.

(pw)                

 

Společenská rubrika 

Svátky

5.10. Eliška Juláková 

6.10. Hanuš Adler

31.10. Štěpánka Dolejší

Narozeniny

1.10. Kateřina Fišerová 

5.10. Antonín Suchánek 

9.10. Petra Zámorská

14.10. Monika Vosátková

Vše nejlepší přeje Sonaglio.

 

Zpráva pokladníka

Stav financí k 15.9.1992 je 4001,- Kčs. Dlužníky tentokrát nemáme. Prosíme, včas zaplaťte příspěvky na 1. pololetí. Ústřižky nechte shlédnou Janě Koutecké.

 

Adresář

Urychleně nahlaste (pb) veškeré změny a doplnění jmen, adres, telefonů  domů i do práce, čísla OP, data narození a hlas. Každý si, prosím, zkontrolujte údaje ve starých adresářích (viz NOTA č. 5 a 6).

Opravte si v adresáři:

Kateřina Kotěšovcová, vynecháno

 

Soukromá bezplatná inzerce

Sháním učebnice: Právní nauka pro 4. roč. SEŠ, Hospodářský zeměpis 2.pro OA, bílý dodatek k Technice administrativy pro 1. roč. OA, a dále nejlépe celé ročníky Sbírky zákonů do r. 1985, dále roky 1990, 91 a 92.  Petr Bernat

 

Reportáž ze svatby

Zase si jeden nedával pozor a jak dopad'. Teď má na zádech otisk podrážky Lucčiny domácí obuvy. Svoje životní štěstí nechal 25.8. na Staroměstské radnici.

 

Ahoj v říjnu!

Uzávěrka tohoto čísla 17.9.1992

 

 

© Petr Bernat       bernat.petr@volny.cz