NOTA č. 1
prosinec 1991

NOTA č. 2
únor 1992

NOTA č. 3
březen 1992

NOTA č. 4
duben 1992

NOTA č. 5
květen 1992

NOTA č. 6
červen 1992

NOTA č. 7
červenec 1992

NOTA č. 8
srpen 1992

NOTA č. 9
září 1992

NOTA č. 10
říjen 1992

NOTA č. 11
listopad 1992

zpět na úvodní stránku

 ČÍSLO  8   ROČNÍK  1992

 

Časopis členů a přátel Sonaglia

 

Šéfredaktor: Petr Bernat (pb)

Redakční rada: Eliška Juláková (ej), Jana Koutecká (jk), Eva Kvěchová (ek)

Technická spolupráce: Honza Dolejší (hd)

Tisk: Simona Horáková (sh)

Redakce: vynecháno

 

Úvod

AHOJ! Je po prázdninách, po soustředění a po koncertu v Zrcadlovce a tak zase do práce. Sonaglio - hlavní sbor zkouší v úterý 18.45 - 21.00.  v DDM Karlín a ve čtvrtek zřejmě soprán (ale to se dohodne v úterý). Dívčí sbor zkouší v pondělí 19.00 - 20.30 v Sázavské. Zájezd na Rabí se nekoná, jelikož by se nestačil nastudovat repertoár z důvodu studia repertoáru na vánoční zájezd (upřesnění v Notě č. 9).

Na soustředění se konala druhá valná hromada Sonaglia, kde bylo ve  funkcích potvrzeno současné vedení. Zástupce dívčího sboru by měl být zvolen na některé z jeho prvních zkoušek v září. Jméno bude včas oznámeno. Nyní tedy pro pořádek: předseda - Eliška Juláková, mluvčí - Petr Bernat, pokladník - Jana Koutecká.

 

Společenská rubrika

Svátky 

12. 9. Marie Sklenářová

14.9. Radka Mikulová 

24.9. Jaromír Budský

Narozen i n y

6. 9. Radka Duspivová 

10.9. Lenka Otrubová a Tomáš Pavelka

12.9. Zuzana Lišková 

27.9. Petra Nesládková

Vše nejlepší přeje Sonaglio!

 

Adresář

Jelikož na soustředění došlo k řadě změn, zejména k přeřazování lidí z  přípravky a hlavního sboru do hlavního a dívčího sboru a ještě zřejmě několika změnám dojde, přineseme v říjnovém čísle nové adresáře. Do konce září proto nahlaste veškeré změny jmen, adres, telefonů domů i do práce apod. Pro informaci uvádíme adresy našich nejbližších přátel:

Jitka Petrusová vynecháno

Martin Bažil  vynecháno

David Mayer vynecháno 

 

Soukromá bezplatná inzerce

Kdo zapůjčí (cca 1/2 roku) nebo levně prodá altovou flétnu. zn. Alena

 

Ahoj v září !

Uzávěrka tohoto čísla: 1.9.1992

Dále je připojen comix ze soustředění: strana 1 a strana 2.

© Petr Bernat       bernat.petr@volny.cz