NOTA č. 1
prosinec 1991

NOTA č. 2
únor 1992

NOTA č. 3
březen 1992

NOTA č. 4
duben 1992

NOTA č. 5
květen 1992

NOTA č. 6
červen 1992

NOTA č. 7
červenec 1992

NOTA č. 8
srpen 1992

NOTA č. 9
září 1992

NOTA č. 10
říjen 1992

NOTA č. 11
listopad 1992

zpět na úvodní stránku

 ČÍSLO  6   ROČNÍK  1992

 

Zpravodajský časopis Sonaglia

 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli: Olda A., Petr B., Honza + Štěpka D.,  Lucie D., Káča F., Simona H., Eliška J., Jana K., Alena S., Karel V., Petra  Z.

Redakce: vynecháno

 

Ahoj v posledním předprázdninovém čísle. A teď již pozorně čtěte !

 

Karlovy pokyny

 

Návrh organizace práce smíšeného sboru studia S-R v roce 1992/93

 

Opravte si, prosím, a doplňte v kalendáři:

8.6. v 15.00 má Solvieg Ågren seminář na téma Hlasová a pěvecká práce ve sboru,  Současná švédská sborová tvorba. Účast zájemců možná - Studio ARTAMA, Sněmovní 7, Praha 1, 1. poschodí. Po skončení následuje koncert sboru S. Ågren (jiného, než s nímž jsme zpívali v Hlaholu) od 17.00 v Pedagogickém muzeu J.A.Komenského, Valdštejnský palác, P1

17.6.   vystoupení "pod hruškou" zrušeno.                               

22.6.   zkouška SNG I v Sázavské dle dohody, protože:

23.6.   společná zkouška SNG I+II ve velkém sále DDM Karlín - 18.30 

24.6.   závěrečný koncert studia - KD Vltavská, Bubenská 1, P7 

Sraz SNG I+II 15.30, začátek koncertu 18.00

Vstupenky v předprodeji u Karla á 15,- Kč

21.8.   koncert s italským sborem - asi Zrcadlovka

 

Letní soustředění

Doprava: Pro cestu tam doporučuji použít autobusovou linku Praha­ – Mělník – Lhotka - Střemy (žel. stanice), která staví asi 300 m od tábora. Stav 91/92 Praha -Florenc 7.45 - Lhotka - žel. stanice 8.50 (39 km). Další spojení a aktuální spoje uveřejním až bude nový jízdní řád spolu s dalšími linkami. Orientačně předpokládám, že 13. 8. začneme zpívat asi v 10.00  (podle dalšího spoje, přípoje). Vlak nedoporučují, trvá to tam se 3 přestupy asi půl dne). Jízdenky si schovejte, proplatím.

Cesta zpět bude autobusem, kterým přijede Rolnička, čili je započítán ať už s ním pojedete nebo ne.

Letní soustředění bude odborné soustředění. Tím chci říct, že se budu snažit, abychom toho nastudovali co nejvíc. Varianty pěšího, cyklistického  aj. p ř í c h o d u si doporučuji dobře rozmyslet, abyste se pak zbytek soustředění z cesty nerekreovali. Naopak zpět se dopravte jak uznáte za  vhodné. Pokusím se zjistit, zda by bylo možné, aby zájemci mohli dorazit  již 12.8. večer.

17.8. budou přezkoušky - celý hlas + vedení sboru hodnotí každého člena sboru, účast ostatních dobrovolná.

Doporučení: v Rolničce bývá dobrým zvykem už 14 let vždy na letním  soustředění volit předsednictvo sboru. To má, pravda, v dětském sboru jinou, spíše čestnou roli než ve sboru smíšeném, kde předsednictvo je nyní spíše výkonným organizačním orgánem. Přesto dávám k úvaze, zda by každé léto neměla proběhnout nová volba vedení sboru na novou sezónu. To nebrání volit tytéž lidi a zároveň umožňuje novým perspektivním členům zapojení do práce prospěšné celému sboru. Jsem rád, že už umíme chyby nejen nacházet, ale dovedeme je i slušnou formou nejen druhému ukázat tak, abychom ho neurazili, ale zároveň se nebojíme sami pomoci vlastní hlavou, rukou či  časem.

Takže ke zkouškám: zkouší sbormistr a tříčlenné vedení, dále všichni  členové hlasu hodnotí celý hlas včetně sebe. Co se bude zkoušet, na tom se  dohodne sbor a hlas před zkouškami. Cílem není nikoho ponížit, ale zjistit skutečné dovednosti všech.

Teoreticky bych byl rád, kdyby ze zkoušek vyšlo 16 nejlepších dívek a 14 nejlepších kluků jako základ 30-ti členného smíš. sboru. Asi bude vše trochu jinak, ale pokusme se k tomu směřovat.

 

Co s nováčky, kteří nebudou moci jet na letní soustředění

1. Všichni nováčci, kteří mají alespoň 50% účast, budou krátce přezkoušeni  začátkem června. Cílem je určit ty, kteří nezvládli za 3 měsíce ani základy (správné tvoření tónu a znalost repertoáru). Věřím, že jich bude velmi málo - a ty rádi zařadíme do adresáře přátel studia. Zbývajícím bude umožněno jet na letní soustředění, na jehož konci prokáží, zda zůstanou v hlavním oddělení nebo budou ještě muset pro příští rok do doplňovacího oddělení.

Pokud někdo ví, že nebude moci jet na letní soustředění, jsou dvě  možnosti:

- po zkouškách v červnu se on (a) i já dohodneme, že je úměrné, aby zůstal(a) v doplňovacím oddělení - zde nebude žádný problém, zkrátka od  září bude normálně pokračovat v pondělí 19.00 - 20.30.

- bude se nám oběma zdát, že by to šlo do hlavního sboru. Jak to poznám: zdravý, úměrně znělý, správně tvořený hlas, výborné zvládnutí nejen repertoáru SNG II, ale i nadstavby SNG I, schopnost samostudia, tj. aby se dovedl sám naučit party studované na letním soustředění čili zřejmě schopnost hry na nějaký hudební nástroj, vynikající docházka 3.- 6./92, všeobecná inteligence. Pak po skončení všech zkoušek navrhnu vybraným zájemcům, aby se naučili přes prázdniny všechny studované party (asi 15 titulů ), v září absolvovali s hlavním sborem 4-6 pravidelných zkoušek a první víkendové soustředění začátkem října 92. Na něm proběhne před celým sborem jejich přezkoušení a sbor určí, komu z nich umožnit práci v hlavním  sboru trvale a kdo bude převeden zpět do doplňovacího oddělení.

 

Dálkový pochod Lhotka - Praha (Miškovice - pokud se trefíme ) 31. 8. 92

Je určen zejména středoškolačkám z řad Rolničky a příp. zbývajícím  nejstarším členům sboru. Počítám s tím, že se najdou i zájemci z řad Sonaglia, kteří půjdou s námi. Má představa je následující:

 

30.8. přijede pro děti autobus. Pokud pojede z Prahy, svezou se s ním i ti  členové SNG, kteří budou chtít pomoci bourat tábor a jít s námi pochodovat. Uvedená akce je tudíž pro ně zcela bezplatná (tj. vše dostanou zdarma ­i stravu po oba dny). Po odjezdu mladších dětí 30.8. autobusem do Prahy zbouráme tábor a ubytujeme se na zbývající noc do srubů (spacáky DDM, nic si nemusíte brát s sebou).

 

31.8. ráno vrátíme spacáky a vyrazíme směr Lhotka - Velvary - Kostelec nad Labem - Praha. Vzdušnou čarou je to 26 cm (na mapě 1:100 000), pěšky počítejte asi 40 km. Plánovaný odchod: 8.00, plánovaný příchod Praha Miškovice 17. - 18.00. Autobusy odtud jedou 17.03, 19, 35, 51; 18.08, 27, 43 .. poslední 23.58. Cesta vede většinou po turistických značkách (asi 50%), po vedlejších komunikacích (20% - není jiná možnost) a po Virglerových zkratkách v 30% cesty, kde to skutečně jinak nejde. Během cesty asi třikrát křížíme železniční trat' se zastávkami a nádražím, čili  možnosti zkrácení pro odpadlíky budou. Naopak počítám s tím, že v Kostelci nad Labem na nás bude čekat několik menších dětí s rodiči, kteří si vyšlápnou na závěr s námi (před Kostelcem jsou překrásná slepá ramena Labe pro koupání, zde se dá krásně čekat).

K původní variantě "cesty pohádkovým lesem", kterou by SNG připravilo pro Rolničku, doporučuji:

Zvážit a spíš nedělat - 40 km nepůjdou zdaleka všichni, tak asi  plánuji 10 - 20 nejstarších. Zato věřím, že se přidají členové SNG. Myslím, že lákavější by proto bylo putování společné, respektive po menších skupinách a případný pochod s úkoly zvážit až na závěrečné části Kostelec - ­Miškovice, pokud o to projeví zájem rodiče na schůzce 9.6. - včas se dozvíme.

 

Spoluúčinkování dívek s Rolničkou

Především upozorňuji, že se nejedná v žádném případě o akci typu "kdo  nezvládne repertoár smíšeného sboru, bude zpívat s dětmi". Přesně naopak. Mám zájem o 8 - 12 dívek, šikovných a zdatných, u nichž předpokládám jen občasnou přesně vymezenou spolupráci, tj. nebudu mít nic proti samostatnému nastudování repertoáru DPS a účasti pouze na závěrečných zkouškách, soustředěních, koncertech a zájezdech. Potřebuji doplnění vyzrálejší dívčí barvy, kterou prozatím Rolnička mít nemůže. Samozřejmě, zejména u dívek 15 - 18 let, které sice uspějí u zkoušek, ale nedovedou sami nastudovat party, se dohodneme na jiné vhodné formě.

Zejména znovu připomínám možnost účasti na letním odborném soustředění  Rolničky 18. - 30.8.92, což by mohlo mít pro zájemkyně značný odborný  efekt:

  - hlasová výchova

  - studium kmenového repertoáru dívčích sborů (Smetana, Dvořák, Mendelssohn, gotická muzika a další)

- denní studium hudební teorie (v plánu 16. - 20. učební list pro vyspělé a 8. - 16. učební list pro začátečníky)

- studium hry na zobcovou flétnu a hry v souboru (pokud se nám podaří sehnat lektory, o což se intenzivně snažíme)

  - denní procvičování zpěvu z listu

- pro ty, které si nezapomněly hrát, možnost adekvátního zapojení do oddechové činnosti, ať již jako účastník, či jako organizátor.

Pokud se navíc někdo z nich velmi výrazně kladně zapojí do organizace  letního soustředění, nedostane sice plat, ale bude moci být oceněn slevami, příp. zcela osvobozen od placení na akcích pořádaných VIROU v příštím  školním roce.

Plánované větší akce Rolničky:

3. - 10.12.1992 - zájezd do Bochumu (SRN) s 2 koncerty v kostele 

15.12. - koncert studia v NM (samozřejmě dívky budou zpívat i v SNG)

květen '93 - výměnný zájezd do Českých Budějovic

červen '93 - slavnostní koncert k 15. výročí trvání studia

červen nebo červenec '93 - 10 - 14 denní zájezd Saverne - Paříž - Ostende ­- Brusel - Berlín.

Předpokládám, že uvedená spolupráce dívek SNG a Rolničky bude trvat  max. 2 - 3 roky, pak bude vystřídána opakem, tj. převahou zájemkyň a omezenou kapacitou sborů. V současné době však musíme především dobře zpívat a tak si udělat dobré jméno, což se nám později mnohokrát vrátí .

 

Plán akcí září až prosinec '92

Pravidelné zkoušky hlavního sboru: úterý 18.45 - 21.00 v DDM Karlín (nikoli v Sázavské, jak bylo uvedeno v Notě č.5).

Zkoušky jednotlivých hlasů: čtvrtek 19.00 - 20.30 Sázavská, orientačně 1. čtvrtek soprán, 2. čtvrtek alt, 3. čtvrtek tenor. 4. čtvrtek bas. Předpokládám ale plánování na dva měsíce podle potřeb, tj. v září a v říjnu budu víc času navrhovat pro tenor a bas pro hlasovou výchovu, v listopadu zase dívky pro příp. zájezd. To bude známo vždy 1 - 2 měsíce dopředu, po  vzájemné dohodě.

Předpokládám, že v pondělí budu mít od 19.00 do 20.30 přípravné oddělení pro ty, kteří sice nepostoupí do hlavního sboru, ale nebude nutné se s nimi rozloučit. Toto oddělení je určeno pro nové zájemce a mutující hlasy. Zkouší se v Sázavské, začátky pravidelných zkoušek 7. - 8.9.1992, 10.9. zkouška muži.

11. - 13.9. Bohemia cantat - doporučuji zájemcům - viz materiály

14.9. - zkouška 17.00 - 19.00, dívky s Rolničkou (pokud bude 13.9. zpívat jen dívčí sbor)

16.9. sv. Ludmila, slavnosti otvírání chrámů za přítomnosti biskupů a asi kardinála Vlka, naše spoluúčinkování je v jednání

18. - 20.9. vystoupení (1 - 2) na Rabí a další akce v jihozápadních Čechách - bylo by hezké, aby nám honorář pokryl náklady

2. - 4.10. soustředění Rolničky 

10.10. zpívání pro rodiče a děti

?? 17. - 25.10. ?? by měl být v Praze festival staré hudby. Silně pochybuji, že bude trvat tak dlouho a zároveň si myslím, že by nás to zajímalo. Proto předpokládám, že o víkendu, kdy nebude, čili

    16. - 18.10. nebo 23. - 25. 10. soustředění SNG (s přezkouškami těch, co nebyli na letním soustředění)

28. - 31.10. podzimní prázdniny

6. - 8.10. soustředění Rolničky před zájezdem - povinné pro dívky SNG, které budou vybrány pro zájezd do SRN

13. - 15.11. Jihlava - festival sborů - dop. zájemcům 

14.11. zpívání rodičů s dětmi

20. - 22. 11. soustředění SNG

4. - 10.12. zájezd Rolničky do Bochumu 

12.12. zpívání rodičů s dětmi

14.12. vystoupení SNG v ústavu slepců na Palatě 

15.12. vánoční koncert studia (SNG + Rol. A) v NM

17.12. 25. koncert cyklu "Rolnička zpívá pro své přátele a pro radost"

- Majakovského sál ÚKDŽ, 18.00, všechna přípravná oddělení studia +  krátká vystoupení hlavních sborů 

25.12. vystoupení SNG v nemocnici Krč pro ležící pacienty.

     Předpokládám spoluúčinkování SNG na Rybovkách (zájemci)

 

Plán na rok 1992/93

(vzešlý z pondělní, páteční schůzky v Karlíně a jednání u Karla) 

Září: zkoušky úterý a čtvrtek (1 /4)

          11. - 13.9. Bohemia cantat - Havlíčkův Brod - viz letáček

            ubytování v místním DDM, cena festivalu 150, - Kčs  (bez jídla a ubytování)

18. - 20.9. Zájezd Rabí, koncert v Sušici s místním sborem Svatobor (s ním domluvit    ubytování - přespání), zřejmě 3 dny (pátek - neděle), organizuje SNG

Oděvy: vybrat peníze, příprava látky

 

             Říjen: zkoušky úterý a čtvrtek (1 /4)

                        šití oděvů

            Do soustředění zaplatit složenkou příspěvky na první pololetí, asi 250,­- Kčs (zkoušky, 1x soustředění, příspěvek DDM Praha 6)

            soustředění Všenory (zřejmě zadarmo ubytování) - Káča F. 

 

            Listopad: zkoušky úterý a čtvrtek

pro zájemce organizovat zpívání Rybovek, několik zkoušek mimo úterý a čtvrtek

 

          Prosinec: zkoušky úterý a čtvrtek (1 /4) - dle situace !!! 

                       - 3. - 10.12. zájezd Bochum - dívky ze SNG s Rolničkou

- vánoční koncert na schodech v Karlíně (schody zadarmo) - zřejmě s místním sborem Concordia, někdy začátkem měsíce, ale po Bochumu !  

                   Vzhledem k časovým důvodům raději neuvažovat (Karel)

- 14.12. Palata, ústav slepců, organizuje SNG, nic nás to nestojí, nic nevyděláme, v podstatě generálka na NM

- 15.12. NM, schody, SNG + spoluúčinkování Rolničky, nájem cca. 2500,-, ale pozor, loni to byl velmi výdělečný koncert, akce agentury VIRA. Na koncert pozveme zástupce firmy Top Sound (náš případný sponzor)

- 17. 12. ÚKDŽ, Majakovského sál, "manévry", společný koncert celého Sborového studia SNG, Rol., akce agentury VIRA, nevíme, proč bychom tam nemohli zazpívat, sál se zaplatí určitě díky rodičům Rolničky a z výdělku koncertu na schodech NM (Karel), nájem cca. 10 000,­-

- pro zájemce Rybovka (Česká mše vánoční J. J. Ryba ), organizuje SNG 

23.12. pod mostem (Karlův most), 24.12. půlnoční v kostele na náměstí Barikád, jako loni, případně s Maršálkem apod. další (viz situace).

- 25.12. Krč zpívání dlouhodobě nemocným (dobrovolná akce, zpívání koled - Karel)

 

Leden: zkoušky úterý a čtvrtek (1 /4)

- začátkem měsíce možná ještě Rybovky

- nahrávání kazety s průřezem repertoáru - pokud bude sponzor 

 

Únor: zkoušky úterý a čtvrtek (1 /4)

- výlet na hory (lyžování )

- koncem měsíce - soustředění Všenory - Káča F. 

 

Březen: zkoušky úterý a čtvrtek (1 /4)

- jarní koncert v Karlíně, SNG + Concordia nebo nám věkově odpovídající  sbor, sál zadarmo, možná že se i něco vydělá, raději třeba v Emauzích (Karel) -> více diváků

 

Duben: zkoušky úterý a čtvrtek (1 /4)

- zájezd východní Čechy nebo jižní Morava nebo nějaká cizina, nejlépe   Rakousko - výměna, asi 3 dny (Karel), organizuje SNG

 

Květen: zkoušky úterý a čtvrtek (1 /4)

- 15. VÝROČÍ SBORŮ ROLNIČKA - SONAGLIO - velká akce, pronájem  Karlínského Spektra + hřiště, od rána do večera a od večera do rána, zadarmo. Další víkend výlet na Kokořín (Lhotka).

 

Červen: zkoušky úterý a čtvrtek (1 /4) - dle situace 

 

Červenec: volno

 

Srpen: soustředění (Lhotka)

 

Pokyny všem

Každý si. prosíme, připravte návrh na Sonagliové oděvy, uzávěrka bude na letním soustředění.

Každý si připravte na letní soustředění návrh na průběh oslav 15. výročí sborů R-S v Karlínském Spektru. Je třeba vymyslet a připravit program pro všechny věkové kategorie, tzn. např. hry pro děti, výstavka fotografií a materiálů z historie sborů, společné zpívání, společné posezení se starými členy a přáteli, promítání diapozitivů, atd.

Ze schůze 29.5. v Karlíně vzešlo, že našemu případnému sponzorovi  můžeme nabídnout propagaci na našich plakátech, programech a přímo na  koncertech, možnost prodeje vlastní produkce (gramodesky apod.) - firma Top  Sound - na koncertu na schodech NM. Proto tento koncert musí být velmi dobře připraven.

Shánějte sponzory !, schránku na poštu (víz Nota 5) - případně, kdo může vyrobit (plech, dřevo). Ozvěte se vy, kteří máte přístup k levným (nejlépe zadarmo) kopírkám, přístup k levné dopravě apod. Veškeré informace  -> tel.: vynecháno

  Zpráva pokladníka

Zpráva pokladníka

Stav financí k 29.5.1992 je 2 674,- Kčs + 2 000,- Kčs (dočasně půjčeno na nákup triček). Chválíme všechny za včasné placení příspěvků. Neplatí pouze dlouhodobě nepřítomní členové. Příspěvky á 20,- Kčs na červen prosíme včas zaplatit.

 

Docházka

 

ctěné jméno

pn

max pn

%

pn od

2. 3.

%

Kvěchová Martina

22

26

84.61

14

82.35

Bernat Petr

42

50

84.00

16

94.11

Čapka Jan

41

50

82.00

16

94.11

Dolejší Štěpánka

41

50

82.00

15

88.23

Pavelka Tomáš

41

50

82.00

13

76.47

Strohalmová Alena

41

50

82.00

14

82.35

Adámek Oldřich

40

50

80.00

14

82.35

Dolejší Jan

40

50

80.00

13

76.47

Kvěchová Eva

40

50

80.00

15

88.23

Rapušáková Martina

40

50

80.00

11

64.70

Zeman Ondřej

40

50

80.00

13

76.47

Juláková Eliška

39

50

78.00

17

  100

Koutecká Jana

37

50

74.00

11

64.70

Fišerová Kateřina

14

19

73.68

13

76.47

Richterová Kateřina

14

19

73.68

12

70.58

Lišková Zuzana

30

50

72.00

14

82.35

Vítková Dita

13

19

68.42

12

70.58

Stará Jitka

20

30

66.66

14

82.35

Wohlmuth Petr

33

50

66.00

13

76.47

Otrubová Lenka

32

50

64.00

11

64.70

Pencová Petra

31

50

62.00

8

47.05

Adler Hanuš

13

24

54.16

9

52.94

Tinl Karel

27

50

54.00

        4

23.52

Sklenářová Marie

25

50

50.00

2

11.76

Richterová Johana

23

50

46.00

9

52.94

Svobodová Leona

11

24

45.83

8

47.05

Švorčíková Vladana

22

50

44.00

6

35.29

Čejka Jakub

9

23

39.13

8

       47.05


 

Vysvětlivky

pn je počet návštěv od září 

max pn je maximální možný počet zkoušek od září (u členů, kteří přišli později, je to počítáno od data příchodu)

pn od 2.3. je počet návštěv od 2.března z max. počtu sedmnácti

Pořadí je určeno podle celkové procentuální účasti

 Děkujeme za pomoc a spolupráci Martinovi B. a Davidovi M., kteří byť jsou členy jiného sboru s námi spolupracují.

Připomínky a dotazy u Aleny S.

Uzávěrka docházky: 18.5.

 

Společenská rubrika

narozeniny:

2.6. Karel Virgler 

4.6. Kája Tinl 

11.6. Edita Palatová

15.6. Jakub Čejka

16.6. Kateřina Valášková

18.6. Lenka Markvartová

 

svátky: 

13.6. Antonín Suchánek

22.6. Pav1a Duspivová 

24.6.   Honza Čapka

Honza Dolejší 

Honza Klempíř 

29.6.   Petr Bernat

Petr Wohlmuth

30.6. Šárka Neckářová

 

Vše nejlepší přeje Sonaglio

 

Soukromá bezplatná inzerce 

Sháním pianino. Nabídněte, prosím. Simona Horáková 

Přenechám permanentní vstupenku na Strážnický folkový festival Zahrada 18.-21.6.1992 za 95,-Kčs. Petr Bernat

 

Adresář VS

 

Opravte si v adresáři:

Eliška Juláková, vynecháno

 

Kalendář akcí

5.-7.6. Trampská Porta, Ústí nad Labem 

13.6. Svojšický Slunovrat

18. -21. 6: Zahrada ve Strážnici

 

Ahoj v prázdninovém čísle (srpen, po soustředění)! 

Uzávěrka tohoto čísla: 30.5.1992

 

Dále byly připojeny tyto přílohy:

§         adresář přípravného oddělení Sonaglia

§         přihláška a program Bohemia cantat 11. - 13. 9. ´92

 

 

 

 

 

 

 

© Petr Bernat       bernat.petr@volny.cz