NOTA č. 1
prosinec 1991

NOTA č. 2
únor 1992

NOTA č. 3
březen 1992

NOTA č. 4
duben 1992

NOTA č. 5
květen 1992

NOTA č. 6
červen 1992

NOTA č. 7
červenec 1992

NOTA č. 8
srpen 1992

NOTA č. 9
září 1992

NOTA č. 10
říjen 1992

NOTA č. 11
listopad 1992

zpět na úvodní stránku

 ČÍSLO  4   ROČNÍK  1992

 

Zpravodajský časopis Sonaglia

 

Šéfredaktor: Petr Bernat

 

Redakční rada: Eliška Juláková, Jana Koutecká, Eva Kvěchová

 

Redakce: vynecháno

 

Tak nám ten měsíc zase utekl, sotva se dokončí jedno číslo NOTY a už abys psal další. "Změna je život." A tak doufáme, že už jste si jistě zvykli na změny v hlavičce našeho časopisu. A změny nejsou jen v redakci. Veronika Spurná opustila náš sbor,  jak sama prohlásila, moc nerada. Celý sbor ji děkuje za její obětavou práci a do dalšího jejího činění jí přeje moc a moc štěstí.

 

Zpráva z organizační schůzky konané na soustředění

Karel si připravil téměř vyčerpávající návrh námětů. Tento byl projednán. Hodně z Vás to četlo nebo slyšelo, a tak jen v  rychlosti.

Nebližší akce:

- vystoupení Palata - ústav nevidomých, 8.4., 15.30 

- je stále třeba pomoci s ubytováním Francouzů

- 1. - 3.5. - soustředění Hvozdnice 

- 4.5. - koncert v NM s Estonci

- 4. - 5.5. - ubytování Estonců

    - 8. - 10.5. - zájezd Jižní Čechy; poslední varianta je opakem varianty ze soustředění, tj. pátek odjezd v 8 hod. ráno autobusem. Trasa: Tábor, Hluboká - zámek, České Budějovice,  Zlatá Koruna, Český Krumlov - zde ubytování v DD a přespání  (5 Kčs za osobu a noc). Sobota - trasa: Rožmberk, Vyšší Brod, Netolíce, zámek Kratochvíle (koncert), Číčenice u Vodňan - zde přespání. Neděle - trasa: Husinec, Písek, Orlík, Praha. 

- 27.5. - koncert s Cantamusem a Švédy

- 17.6. - vystoupení v DDM 6

- 18.6. - závěrečný koncert Studia 

- 13.-18.8. - soustředění

- 21.8. - vystoupení s Italy

- 25.-27.9. Bruchsal, v jednání

 

 

Plány do dalších dnů, týdnů a měsíců

-          pravidelné zkoušky od září ' 92 - POZOR ! - v úterý + jednou za měsíc ve čtvrtek (1. čtvrtek v měsíci soprán, druhý čtvrtek alt, atd.)

-          dramaturgický plán - dostudování rozestudovaného, případně rozšířit. O tomto se hodně diskutovalo, vlastně se nic přesného nedohodlo, zřejmě nadále široký repertoár, cíl: program na  jeden celovečerní koncert.

-          příspěvky SNG zůstanou 20,- Kčs měsíčně

-          Jana Koutecká je nadále nezpívajícím členem SNG, naším novým pokladníkem a má na starosti adresář přátel studia.

-          sborové oděvy, na které se vybíralo 200,- Kčs, se nebudou nyní realizovat, odloženo na srpen - září. Peníze budou převedeny jako záloha na zájezd do Jižních Čech

-          staré sborové oděvy Sonaglia prosíme vrátit. Označte je svým jménem a vracejte je Elišce, abychom věděli, kdo je vrátil

-          Eva Kvěchová vede kurzy hudební teorie!

 

Společenská rubrika

-          24. 4. - svátek mají všichni Jirkové a Jiříkové. Přejeme všechno nejlepší !

 

Zpráva pokladníka

Stav financí k 26.3.1992 je 5000,05 Kčs. Příspěvky jsou nadále 20,- Kčs měsíčně + na soustředění 40,-. Bylo by dobré zaplatit všechny dluhy, příspěvky na duben, 40,- za soustředění a  200,- jako zálohu na zájezd do Jižních Čech.

 

 NEPLATIČI: Adler (20,-), Čapka (30,-), Čejka (20,-), Dolejší J. (40,-), Fišerová (20,-), Kvěchová E. (40,-), Kvěchová M. (20,-), Lišková (20,-), Otrubová (20,-), Pavelka (20,-), Pencová (20,-), Rapušáková (20,-), Richterová K. (20,-), Sklenářová (20,-),  Strohalmová (20,-), Svobodová (40,-), Stará (20,-), Tinl (20,-), Vítková (20,-), Wohlmuth (40,-), Zeman (40,-).

 

Další důležité zprávy a sdělení pro každého

-          Leona S. připravila několik návrhů na náš plakát. Žádáme další schopné výtvarníky (např. Eva Kvěchová), aby nám rychle dodali svoje návrhy, abychom měli z čeho vybírat. Předem děkujeme.

 

Inzerce

Malířské, tapetářské, lakýrnické práce, opravy elektrospotřebičů, elektropráce, zámečnické práce, mytí oken a úklidové práce, řidičské práce. To vše Vám zajistí soukromá FIRMA. Telefon  vynecháno.

 

Kalendář akcí

- Zpívání rodičů s dětmi (4-10 let); 26.4., DDM Karlín

- divadlo SKLEP, 31.3. a 1.4., 19.00, DDM Karlín (dvě různá představení, informace Káča Fišerová)

- meditativní tance 10.-12.4., Praha 6-Břevnov (informace Karel) 

- Květinový ples TK, 15.4., 19.00, všechny zve Štěpka a Olda

(proslýchá se, že na tomhle plese máme zpívat. Ale asi to není pravda.)

- v rámci Dne Země (22.4.) pořádá ZČ HB Štěchovice sbírku na  podporu výsadby stromků odolných proti exhalacím. Je v zájmu této  organizace, aby je co nejvíce lidí podpořilo. Proto by chtěli připojit ke svému programu ještě nějaké kulturní  vystoupení. Zkrátka a dobře, jsme jako sbor zváni k účinkování na Staroměstské náměstí.

 

Zvláštní zpravodaj z Hvodnice

V pátek dne 13. března 1992 vtrhla do zdejší obecné školy banda 35 vřeštálů pražských. Tito měli dokonce tolik drzosti, že před výše zmíněnou školou postavili vlastní auto světlemodré barvy, což natolik pobouřilo místní mládež, že vykonala rituál spravedlnosti odnětím vzduchu z pneumatik.

Z budovy školy se po celé tři dny ozýval nejen nesnesitelný hluk, onou bandou pojmenovaný na tzv. ZPĚV (místní občankou Matláskovou nazvaný Ř.E.V.), ale navíc každý den úderem osmé hodiny ranní se obcí rozléhalo příšerné troubení, při kterém se občanu Jánskému splašili koně a tento musel být hospitalizován.

Při pozdější prohlídce školy byl nalezen vytržený list z deníku, jehož kopii předkládáme k prošetření (originál je uložen  ve Hvozdnickém muzeu).

 

Oprava: Redakce se omlouvá svým čtenářům za nepřesnosti vzniklé při tisku. Samozřejmě se komořina nerozpoštila, ale rozpustila. Káča Fišerová nebydlí v Praze 6, ale v Praze 5.

 

To je všechno. Redakce se s Vámi těší nashledanou v květnovém  čísle.

Uzávěrka tohoto čísla: 26.3.1992

© Petr Bernat       bernat.petr@volny.cz