NOTA č. 1
prosinec 1991

NOTA č. 2
únor 1992

NOTA č. 3
březen 1992

NOTA č. 4
duben 1992

NOTA č. 5
květen 1992

NOTA č. 6
červen 1992

NOTA č. 7
červenec 1992

NOTA č. 8
srpen 1992

NOTA č. 9
září 1992

NOTA č. 10
říjen 1992

NOTA č. 11
listopad 1992

zpět na úvodní stránku

 

 ČÍSLO  3  ROČNÍK  1992

              Zpravodajský a inzertní časopis Sonaglia

 

Šéfredaktor: Petr Bernat

Redakční rada: Eliška Juláková, Veronika Spurná 

Redakce: vynecháno

 

Ahoj ! Již potřetí a jistě ne naposledy jsme změnili hlavičku našeho časopisu. Ale to je jen malá změna proti tomu, co se událo v tom našem Sonagliu. Máme za sebou rozpuštění komořiny, první letošní soustředění, přezkušování členů VS, trochu se nám za­míchala členská základna a máme před sebou tři soustředění, zřej­mě dva zájezdy, asi 7 koncertů, ubytování Estonců a Francouzů.

Tedy máme co dělat !!

 

AKTUÁLNÍ POKYNY VŠEM !!!

 

1. Potisk triček: Žádáme všechny členy Sonaglia, kteří ještě nev­lastní tričko se znakem Studia S-R, aby si urychleně zakoupili bavlněné tričko s krátkým rukávem světlé barvy bez potisku a toto předali E. Julákové nejpozději do 16.3.1992 !!!

2. Ve dnech 13.-15.3. je další soustředění ve Hvozdnici. Odjezd vlaků: v pátek Vršovice 15.29 (16.53); Krč 15.36 (17.01); Braník 15.44 (17.09) hodin. Zaplaťte pokladníkovi 40,- na soustředění. Žádáme tímto Martinu R. a Marušku S., aby si vzaly na starost  jídlo (prosím, kupte o 6 chlebů méně než minule !!)

3. Hmotná a jiná pomoc Sonagliu. Jelikož došlo k řadě změn a up­lynul zase nějaký ten měsíc, prosím, napište každý na papír veš­keré kontakty na množení not, fasování papírů, sešitů, na fotog­rafa, na dopravu, ubytování v ČSFR i v zahraničí, kontakty na  jiné sbory, organizace apod., možnosti kupování levnějších potra­vin na soustředění, stojánky, magnetofony, kontakty na případné další sponzory, atd. a mnohé další. Prosím o upřesnění mnou  evidovaných pomocí.

4. Dále prosím hlaste veškeré akce (i nehudební), o nichž si mys­líte, že by se jich mohli zúčastnit někteří členové Sonaglia. Včas došlé informace rádi uveřejníme v NOTĚ. Jedná se např. o koncerty, plesy, countrybály, zajímavé výstavy, vernisáže,  přednášky, zájezdy, výlety apod. Ohledně zpívání na mostě. Lidi se zde scházejí každou středu a neděli. Stačí, když se jako So­naglio dohodneme, že tam nějakou středu či neděli půjdeme "houfně."

 

5. Květnový zájezd. Pojedeme do Jižních Čech. Přespáváme v Číčenicích u Vodňan. S sebou spacáky a karimatky. Pojedeme zřejmě autobusem od Železničního stavitelství. Zájezd určitě bude, a proto si všichni blokujte 8.-10.1992.

6. Zářijový zájezd do Německa (Bruchsalu) 25.-27.9. Jde o setkání sborů. Minimální cena za dopravu bude 800,- Kčs, pokud pojedeme autobusem. Zatím v jednání.

 

Oděvy 

Nezaplatily: Pávová, Svobodová, Stará. Po soustředění bude koupena látka, takže původně stanovený termín ušití do našeho koncertu 28.3.bude zřejmě dodržen.

 

    Zpráva pokladníka

Stav financí k 7.3.1992 je 4863,55 Kčs. Pro informaci uvádíme, že nám byly předány peníze z bývalého konta SMZ (Svaz Mladých Zpěvá­ků) a to částka 1920,- Kčs jako dar. To však neznamená, že po odečtení všech výdajů budeme mít nakonec nějakou velkou částku peněz. V situaci, kdy máme před sebou dva zájezdy, tři soustředě­ní a nejmíň 7 koncertů, to není mnoho a tak zvažujeme případné zvýšení měsíčních příspěvků na 25 až 30 Kčs (Rolnička platí 30,-!). Bylo by dobré zaplatit všechny dluhy, příspěvky na březen včetně 40,- Kčs na soustředění.

 

ADRESÁŘ 

Škrtněte si našeho bývalého člena Honzu Doubka. 

Doplňte si tyto nové členy:

 

Bažil Martin vynechána adresa, tel. a datum narození

Čejka Jakub vynecháno

Fišerová Kateřina vynecháno

Mayer David vynecháno

Richterová Kateřina vynecháno

Vítková Dita vynecháno

 

Jelikož nastalo mnoho změn v našem adresáři, hodláme příští měsíc vydat nový adresář. Žádáme tímto, sdělte mluvčímu urychleně veš­keré změny adres, telefonů, jmen apod.

 

    Soukromá bezplatná inzerce

Prodám různé knihy, např. Branald, Steklač, Howard, strojírenskou, filatelistickou literaturu, časopisy apod. Petr Bernat. 

Prodám LP Zůstali jsme doma (20,-). Petr Bernat.

 

Kalendář akcí 

Koncerty:

Moravské Dvojzpěvy

18.3. K. Plíhal, Sl. Janoušek - EDEN, 20.00 hod. 

21.3. Javory - Městská knihovna, 20.00 hod.

21.4. V. Redl, AG Flek, Hradištan - Lucerna, 19.30 hod.

  FC klub - Malostranská beseda 

  19.3. Jirka Suchý ;

  26.3.    17.00 Modrý čtvrtek: Notabene, Jen tak, Strávníci a spol. 

20.00 Fleret

2.4. Samson

9.4. 17.00 Zelený čtvrtek 

       20.00 Paleček - Janík 

16.4. Hutka - Hladík

23.4. 17.00 Modrý čtvrtek 

         20.00 Bokomara (křest LP)

 

Doplněk kalendáře z minulé NOTY

17.-19.4. Folkové velikonoce - Dům kultury, Letohrádek, Ostrov nad Ohří

25.4. Porta - oblastní finále, Sokolov

22.4. Rapotice 92 – trampský festival, Rapotice v Náměšti nad Oslavou

22.5. Rapotice 92 - trampský festival, Rapotice v                                         3.5. Náměšťská placka - Náměšť nad Oslavou

29.5. Přepřahání Dostavníku - kino, Bukovany u Sokolova 

30.5. Jarní dostavník - kino Alfa, Sokolov

3.-5.7. Porta, národní finále, sportovní hala, Olomouc 

19.9. Loketský kotlík - Loket nad Ohří

23.10 Dostavník podzimní - kino Alfa, Sokolov

 

Spirituál kvintet v Praze

16.3. Atrium

26.3. Braník

30.3. Varta, Horní Měcholupy 

31.3. ÚKDŽ, nám.Míru

 

Regionální kolo Porty v Praze v KD Stodůlky 25.-26.3. 

(vesměs vybráno z Folk & Country, hudeb. měsíčník, kráceno)

 

Všem těm, kteří mají před sebou opožděné přijímací zkoušky přeje­me všechno nejlepší a s Vámi ostatními se těšíme v dubnovém čísle nashledanou.

 

Uzávěrka tohoto čísla: 7.3.1992

 

 

 

© Petr Bernat       bernat.petr@volny.cz