NOTA č. 1
prosinec 1991

NOTA č. 2
únor 1992

NOTA č. 3
březen 1992

NOTA č. 4
duben 1992

NOTA č. 5
květen 1992

NOTA č. 6
červen 1992

NOTA č. 7
červenec 1992

NOTA č. 8
srpen 1992

NOTA č. 9
září 1992

NOTA č. 10
říjen 1992

NOTA č. 11
listopad 1992

zpět na úvodní stránku

 ČÍSLO  10   ROČNÍK  1992

 

Zpravodajský časopis Sonaglia

 

Šéfredaktor: Petr Bernat (pb)

Redakční rada: Eliška Juláková (ej), Jana Koutecká (jk)

Tisk: Olda Adámek (oa)

Redakce: vynecháno

 

Ahoj v říjnovém čísle NOTY! Asi se ptáte proč po týdnu nové číslo. Nota č.9 měla vyjít již v září, ale došlo k technickým problémům při zpracování a tisku nezapříčiněných redakcí. Přesto se za skluz svým čtenářům omlouváme. další čísla by měla opět vycházet pravidelně začátkem měsíce a uzávěrka by měla být posledního dne předchozího měsíce (toť informace pro přispěvatele).

 

Aktuální informace

  1. Strašně moc sháníme člověka ochotného 3x týdně dojít do redakce ANNONCE Na Poříčí 30, Praha 1 a odnést tam kupóny s inzeráty Rolničky a Sonaglia – kdo poblíž studujete, pracujete či denně projíždíte, apod. Bližší informace Petr B.
  2. 2. Příspěvky se platí složenkou nejpozději do konce října. Bližší informace Eliška J. Členky dívčího sboru platí 50,- Kč (pro DDM 6) tak, že je vyberou na zkoušce a odevzdají Karlovi.
  3. Součástí tohoto čísla je též adresář smíšeného sboru a orientační adresář dívčího sboru, a též výběr z adresáře přátel Sonaglia. Veškeré změny hlaste písemně nebo telefonicky Petrovi B.
  4. ZKOUŠKY smíšeného sboru se budou konat nadále v !!! ZŠ Sázavská !!!, Praha 2 – Vinohrady a to od 18,45 do 20,30 hodin v úterý s tím, že od 18,45 do 19,00 bude čas vyhrazen organizování (soustředění, apod.) nebo zpívání kvarterů a od 19,00 se bude zpívat. je tu též možnost zkoušet dřív!! máme k dispozici ještě jednu místnost – vhodné pro případné dělené zkoušky hlasů či kvarteta apod.!!! Samozřejmě platí čtvrteční zkoušky po hlasech od 18,45 do 20,30 opět v Sázavské!
  5. Martina Rapušáková byla zvolena nezpívajícím čestným členem smíšeného sboru Sonaglia (18 pro, 7 proti, 1 se zdržel hlasování).

 

Upozornění

Na zkoušky myšleno na 19,00 hod. v úterý, na 18,45 ve čtvrtek nutno chodit nejméně 10 minut předem. V případě, že víte, že nepřijdete zavolejte toto Elišce J. Samozřejmě ji také zavolejte, co se dělo na zkoušce, jíž jste se nezúčastnili. Předejdete tak různým omylům, kdy z neznalosti jdete na zkoušku jinam a jindy. nehodláme každému nepřítomnému neustále telefonovat případné změny, tj. nechodíš-li na zkoušky, zjisti si novinky sám.

 

            Opravy minulého čísla

Úvodní věta a druhý bod aktuálních informací v plném rozsahu neplatí. Oprava viz druhý a čtvrtý bod aktuálních informací dnešního čísla.

 

            Soukromá bezplatná inzerce

Pro zájemce nabízím starší čísla NOTY (č.1-9). Petr B.

Sháním jednotlivé částky Sbírky zákonů, či celé ročníky do r. 1985 a roky 1990, 1991, 1992. Petr B.

Koupím celé violoncello. Petr Lakosil

 

            Zpráva pokladníka

Stav financí Sdružení Sonaglio je 4004,- Kč. Zaplacené složenky na 1. pololetí dejte shlédnout Janě Poutecké.

 

            Společenská rubrika

            Svátky

4.11. Karel

11.11. Martin

25.11. Kateřina

30.11. Ondřej

 

            Narozeniny

9.11. Ondřej Zeman

 

Pozn.: Vzhledem ke změnám ve složení sboru (přesuny mezi hlasy apod.) není adresář součástí Noty, ale vyjde dodatečně, případně v příští Notě.

 

Tak zase ahoj v listopadu, a nezapomeňte, přispívat do NOTY může každý!!!

 

Uzávěrka tohoto čísla: 9.10.1992

 

Přílohy:         

 

                       

© Petr Bernat       bernat.petr@volny.cz