NOTA č. 1
prosinec 1991

NOTA č. 2
únor 1992

NOTA č. 3
březen 1992

NOTA č. 4
duben 1992

NOTA č. 5
květen 1992

NOTA č. 6
červen 1992

NOTA č. 7
červenec 1992

NOTA č. 8
srpen 1992

NOTA č. 9
září 1992

NOTA č. 10
říjen 1992

NOTA č. 11
listopad 1992

zpět na úvodní stránku

Č Í S L 0  1.    R 0 Č N Í K  1992

 

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJSKÝ A INZERTNÍ ČASOPIS VYDÁVANÝ VE SPOLUPRÁCI  S PRAŽSKÝM SBOROVÝM STUDIEM  S 0 N A G L I 0 - R 0 L N I Č K A

ŠÉFREDAKTOR: PETR BERNAT REDAKČNÍ RADA: ELIŠKA JULÁKOVÁ, VERONIKA SPURNÁ, ALENA  STROHALMOVÁ

ADRESA REDAKCE: vynecháno

 

 

Už je to tady! Dostává se vám do rukou první číslo nového časopisu, časopisu,  který si klade za cíl přinášet informace nejen o dění ve Velkém sboru (VS), ale i v celém sborovém studiu. Proto je určena nejen pro členy, ale i rozsáhlé obci  našich přátel. Její náplní budou plány akcí sborového studia a doporučovaných akcí i nehudebního charakteru, reportáže z těchto akcí, nápady a náměty členů, příspěvky a dopisy čtenářů, anketa, zprávy z organizačních schůzek, bezplatná soukromá inzerce  čtenářů, příp. našeho sponzora a mnohé další.

 

 

!! ČTĚTE !!! NOTU, NOTA !!! JE TU PRO VÁS !!!!

 

 

INFORMACE VEDENÍ VS-SNG

Na poslední prosincové zkoušce došlo ke změně v organizačním výboru VS-SNG. Za odstou­pivší Alenu Strohalmovou byla nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů zvolena Eliška Juláková, jediný kandidát na tuto funkci. Redakce NOTY si dovoluje poděkovat jménem členů SNG Aleně za její práci hl. organizátora.

 

Na bod A)3. Výzvy vedení (z 29.10.1991) reagovalo do dnešního dne (k 23.12.1991) celkem dvanáct členů SNG-VS. Svou pomoc s množením not nabídli čtyři členové, se zhotovením propagačních materiálů - grafických návrhů dvě členky, dále je tu kontakt na firmu TOP-sound, která je ochotna financovat natočení naší desky, dále je tu možnost půjčení magnetofonu, stojánku na noty, lodí (á l0,- Kčs za den), pak je tu možnost ubytování v Čičenicích u Vodňan, dále dva kontakty na levnější jídlo na soustředění, dva na psaní na stroji, dva na vzorky látek na oděvy,....  V jednání je sponzorování Sonaglia! ... Je zde také kontakt na poskytování informací o country bálech, square dance a FCT akcích. 

Vedení VS se již dvakrát sešlo za účelem organizace v SNG-VS, zde je stručný přehled věcí, které se týkají členů VS (vynecháno to co již není aktuální):

1. Repertoár: současná muzika (Buď zdráva písni), renesance, lidové písně 

2. Plánované akce: květen - Švédi - současná muzika (Lukáš)

     Hradec Králové - mezinár. soutěž pěvec. sborů

    Čičenice - plánovaný zájezd + 28.3.92 přehlídka mládež. sborů - Pražský Hlahol !!!  2x soustředění (jedno soustředění společně s MS)

3. Notoví zástupci: sopr. - Jana Vokurková, alt. - Eliška Juláková, ten. - Petr Bernat, bas. – Jan Čapka ---- Tito budou dostávat nadále noty pro nepřítomné. 

4. Nebyl vyhledán náš zástupce v UČPS !

 

 

Pro dobrou práci sboru je nutná účast na zkouškách, proto by se měli nad sebou vážně zamyslet ti, kteří mají nižší účast než 60%! Zde je přehled tak, jak jej připravila Alena S.:

100%  Dolejší J. , Pavelka T., Strohalmová A., Novotný I., Jílek M.,

93,3% Adámek O., Bernat P., Kosinková P., Koutecká J., Kvěchová E., Nebeská M., Rapušáková M., Turin J., Zeman 0.,

92,8% Jílková L.,

86,6% Lišková Z., Sklenářová M., Spurná V., Tinl K., 

85, 7% Verner J.,

80% Čapka J., Dolejší Š., Juláková E., Otrubová L., Pencová P.,

73,3% Pocová E., Wohlmuth P.,

69,2% Virglerová H.,

66,6% Doubek J., Lacinová K., Svobodová L., Valečková M.,

60% Richterová J., Vokurková J.,

53,3% Pávová H.,

46,6% Langošová N.,

40% Burianová V., Hejnal P.,

20% Vít M. - již není členem

7,1% Slavický T. - vedení se poradí o jeho členství!

6,6% Veselý J. - již není členem

 

SONAGLIO opouští Lída a Mirek Jílkovi, Ivan Novotný a Honza Verner, odcházejí do jiného  sboru; vedeni SNG-VS jim děkuje za spolupráci.

 

Redakce NOTY vyhlašuje anketu:

1. Jseš spokojen(a) s repertoárem SNG-VS, pokud ne, navrhni změny.

2. Jsi spokojen(a) s organizací v SNG-VS, pokud ne, navrhni změny. 

3. Co by sis přál(a), aby bylo náplní NOTY?

!!! Odpovědi předávejte členům redakce, příp. zašlete do redakce (uvádějte jméno  šéfredaktora).

 

I N Z E R C E

Zde bude zveřejňována soukromá bezplatná inzerce. Své inzeráty pište stručně na papír formátu A5 a pokud není v textu inzerátu uvedeno, uveďte své jméno, adresu a telefon tak, jak to vyžaduje tiskový zákon. Inzeráty  je možné podávat i pod značkou.

 

Sháním levnou opravu kytary. Zn.Veverka,tel.: vynecháno

 

ZPRÁVA POKLADNÍKA

 

Stav financí SNG-VS je k 31.12.1991: 1606,30 Kčs.

Milí přátelé, nebylo by špatné zaplatit příspěvky na první zkoušce v lednu.

 

ODĚVY

Na oděvy bylo vybráno 3000,- Kčs. Prosím ty, které ještě nezaplatily, aby tak učinily v nejbližším možném termínu, děkuji.

 

COUNTRY

Každou poslední středu v měsíci (v lednu je to 29.) v KD Barikádníků, Praha 10, se konají countrybály.

Klub Dvorana zahajuje od 23.1.1992 kurs countrytanců pro mládež a dospělé v KD  Barikádníků, P. l0. Jde o 10 lekcí po dvou hodinách. Pro začátečníky v 18,00 bod.,  pro pokročilé ve 20,30 hod. Kursovné 180,-Kčs na osobu.

 

F C T  A K C E

Banjo Jambore 30.5.; Interporta 4.-6.6.; Svojšický slunovrat 13.6.; Zahrada ve Stráž-nici 18.-21.6.; Českokrumlovský folkový festival 20.-22.8.; Mohelnický dostavník  28.-30.8. a Svojšický letorost 5.9.1992.

 

Redakce NOTY Vám přeje hodně štěstí a zdraví v novém roce 1992 a těší se s Vámi  nashledanou v únorovém čísle.

 

Uzávěrka tohoto čísla: 29.12.1991

 

 

 

 

© Petr Bernat       bernat.petr@volny.cz